ANBI – Inleiding

Vanaf 15 augustus 2017 is de Flying Dutchman Foundation een culturele ANBI;

Onze partners en donateurs kunnen, indien voor hen van toepassing en binnen de door de belastingdienst gestelde voorwaarden, hun bijdrage fiscaal verrekenen. Dit wordt mogelijk doordat de Stichting Flying Dutchman Foundation de culturele ANBI (Algemeen Nut Beoogende Instelling) status heeft aangevraagd.
Door middel van deze pagina voldoet de Flying Dutchman Foundation aan de jaarlijkse informatie plicht.

Wilt u als bedrijf of persoon de Flying Dutchman Foundation steunen dan kan dat fiscaal aantrekkelijk, voor meer informatie volg deze link;

Naam van de instelling:
Stichting Flying Dutchman Foundation
RSIN:
853432685
KVK:
#59344776
Bankrekening nummer:
NL98 ABNA 0445  3901 07
BIC ABNANL2A

Postadres

Hangaar 3
Thermiekstraat 154
1117 BG, Schiphol
Nederland

Contact gegevens

via de voorzitter; +31 (0)6 28 33 88 25

of

Anbi@flyingdutchmanfoundation.nl

Namen van de bestuurders en hun functies

Lars den Hartigh, Voorzitter
Sudeep Moses Raju, Penningmeester
Olaf Hoftijzer, Secretaris
Philippe Tammes, Bestuurslid
Vacature, bestuurlid

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Activiteiten: De Flying Dutchman Foundation beheert een Douglas DC-4 Skymaster – onderdeel van het mobiel erfgoed Nederland. Naast het beheer houdt ze zich bezig met het onderhoud management en vrijwilligersbeleid.

Wijze van inkomstenwerving: De FDF werft fondsen uit vier peilers; de FDF stelt haar DC-4 ter beschikking van partijen tegen een bijdage, gaat partnerschappen aan in de vorm van sponsor overeenkomsten met partijen, zoekt bijdrages bij de Nederlandse cultuurfondsen en particuliere giften.

Beheer van het vermogen: Het vermogen wordt ingezet voor het bereiken van de doelstellingen. De stichting houdt niet meer vermogen aan dan daartoe noodzakelijk en in overeenstemming met de governance code voor de cultuur, ANBI en CBF richtlijnen.

Besteding van het vermogen: Het vermogen wordt ingezet voor het bereiken van de doelstellingen. Er wordt in ieder geval niet meer aan het werven van fondsen besteed dan voorgeschreven in de richtlijnen van de governance code voor de cultuur, ANBI en CBF.

Het volledige beleidsplan is hier te lezen.

Beloningsbeleid

De stichting heeft geen werknemers. Het bestuur en de vrijwilligers krijgt geen vergoeding, salaris of anderszins geldelijke vergoeding voor hun werkzaamheden.

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het bevorderen van cultuur, door middel van het initiëren, stimuleren, steunen en uitbouwen van projecten op het gebied van:

  1. het uitdragen van het Nederlands historisch erfgoed op het gebied van luchtvaart;
  2. het tentoonstellen van historische luchtvaartuigen aan een zo breed mogelijke doelgroep;
  3. het ontwikkelen van museale activiteiten;
  4. het (ver)kopen, beheren en exploiteren van registergoederen en van luchtvaartuigen van historische betekenis alsmede onderdelen daarvan;
  5. het deelnemen in, samenwerken met of leiding geven aan andere stichtingen, verenigingen of ondernemingen met een gelijk doel of soortgelijk doel, of met een doel dat bevorderlijk kan zijn voor bovengenoemde doelstellingen;
  6. een combinatie van de bovengenoemde doelen;
  7. het financieel of op andere wijze ondersteunen van een algemeen nut beogende instelling;

en voorts al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Hoe de statutaire doelstellingen in missie, visie en beleid is vertaald kunt u elders op deze website lezen.

Verslag van de activiteiten en financiële verantwoording

In 2016 heeft het bestuur de financiering van het terugkeer naar luchtwaardigheid-programma van de DC-4 afgerond.
De technische commissie heeft het onderhoudsprogramma voor 2017 voorbereid alsmede de onderhoudscontracten en werk opdrachten.

Jaarrekening 2016

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2018

Jaarrekening 2019

Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2021

Phone: +31 6 28338825

1117BG, Schiphol, The Netherlands

Thermiekstraat 154
Contact us